Tűzvédelmi szakvizsga - Törzsanyag


 
Vissza

A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2013. (XII. 4.) BM rendelettel, továbbá a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelettel módosított, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 11. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendelet 1. mellékletében felsorolt foglalkozási ágakban és munkakörökben dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatása tárgyában az oktatási törzsanyagot és javasolt szakirodalom jegyzékét közzéteszem:

A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

Megjelent a Hivatalos Értesítő 2014. évi 12. számában (2014. február 21.).

A Szr. 2. § szerint az oktatásszervező által elkészített és kiadott oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló, szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza. Amennyiben az oktatási tematikát módosítani szükséges azt a már nyilvántartásban szereplő oktatásszervezőnek nem kell megküldenie az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, viszont azt a hatóság bármikor ellenőrizheti.

Az oktatási tematika tartalmát a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése határozza meg: Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat.

Amennyiben az oktatásszervező tevékenységét nem a törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális oktatási tematika szerint végzi, akkor tevékenységtől való eltiltással számolhat.