EU szakértői csoport tagjai


Vissza

A Magyarországra érkezett EU szakértői csoport tagjai

A vörösiszap katasztrófa kapcsán október 7-én az Európai Bizottság szakosított katasztrófavédelmi gyorsriasztó rendszerén, a Monitoring és Információs Központon (MIC) a magyar Kormány az OKF-en keresztül uniós segítséget kért.

A kérés arra vonatkozott, hogy releváns nemzetközi és terepgyakorlattal rendelkező kisebb szakértői csoport az OKF szakértőivel szoros együttműködésben a vörös iszap negatív környezeti hatásainak felméréshez és a károk felszámolásának, csökkentésének optimális megoldásához javaslataikkal járuljanak hozzá.

A kérés alapján 10 tagállamból közel 50 szakértői felajánlás érkezett. Közülük öt szakértő kiválasztására került sor, névsorban az alábbiak szerint.

 • Laurent de Pierrefeu (MIC, FR)

  A francia Polgári Védelmi Főigazgatóságon a főügyelet (COGIC) vezetője, jelenleg az EU katasztrófavédelmi ügyeletéhez, a Monitoring és Információs Központhoz (MIC) vezényelt francia nemzeti szakértő, jelen csapatban az Európai Bizottság MIC összekötő tisztje.

 • Pia Lindström (SE)

  1970-ben született Svédországban. Bsc. diplomát környezeti tanulmányok szakon szerezett, majd tanulmányokat folytatott Kanadában, ahol „bányászat és szociál-gazdaság és környezeti hatások”, illetve Svédországban veszélyanalízis című képzésekben vett rész. Jelenleg a Bloiden Mineral AB alkalmazásában a belső környezeti és gátbiztonsági téma vezetője. 1998-ban projektvezetőként részt vett az Apirsa ipari baleset következményeinek kezelésében.

 • Dr. Reinhard Röder (DE)

  1947-ben született Németországban, diplomáját a müncheni egyetemen szerezte, jelenleg a Bajor Környezeti Ügynökség vezetője. Szakértője a következő témáknak: ivóvíz tisztítási eljárás és a felszín alatti vizek biológiája, a felszín alatti vizek és a szennyezett területek megtisztítása, a föld és a felszín alatti vizek ökológiája, vizsgáló laboratóriumok és veszélyes anyagok osztályozása, értékelése. Komoly nemzetközi gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. 1986. szeptemberében Magyarországon is tevékenykedett egy WHO munkacsoport tagjaként.

 • Riss Alarich (AT)

  1954-ben született Ausztriában. Jelenleg a szövetségi környezetvédelmi hivatal alkalmazásában áll, ahol korábban alkalmazott szakértőként dolgozott. A bécsi és salzburgi egyetemeken folytatott tanulmányai befejeztével biológia, kémia és talajtani tudományok szakon szerzett diplomát. Főbb témái: talajvédelem; mezőgazdaság és környezet; biomonitoring; környezetvédelem. Komoly nemzetközi gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

 • Jacques Bureau (FR)

  1956-ban született Franciaországban. Bsc. diplomát biológiai, geológiai és környezeti tanulmányok szakon, Ms. diplomát, pedig környezeti és technikai tanulmányok szakon szerzett. Jelenleg az INERIS cég alkalmazásában a veszélyértékelésért és fenntartható technológiáért felelős részleg vezetője. Ennek keretében felelős a minden olyan tevékenységért, amely az ipari szennyezett területek megtisztításával, illetve a hulladékkezeléssel kapcsolatos. A részleg veszély és hatásvizsgálati tanulmányokat is készít. Témájában komoly nemzetközi gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

 • Johan Gemoets (BE)

  1960-ban, Belgiumban született. 1983-ban agrármérnökként végzett. Az egyetem alatt alkalmazott hidrobiológiával foglalkozott. Tudományos fokozatot a los angelesi egyetem kémia szakán szerzett. Jelenleg ökotoxikológus, a vegyi anyagok elválasztása természetes anyagoktól és vegyi anyagok semlegesítése területén technológia megoldásokat kutató tudományos központ alkalmazásában áll. 14 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a szennyezett területek megtisztítása, a talaj- és üledék szennyező anyagoktól való mentesítése területén.


The EU expert group members arrived in Hungary

 • Laurent de Pierrefeu (MIC, FR)

  Leader of the Main Duty Service (COGIC) of the Civil Protection Directorate of France. At the moment, he is the liaison officer of the Monitoring and Information Centre of the European Commission (duty service of the disaster management of the EU).

 • Pia Lindström (SE)

  She was born in 1970, in Sweden. Bachelor in Environmental studies, took part in several trainings regarding risk analysis and “mining and social-economics and environmental impacts”. In 1998, she was responsible for the group, surface water monitoring at clean-up project for Apirsa accident. She is employed by the Boliden Mineral AB as chief of external environmental and dam safety.

 • Dr. Reinhard Röder (DE)

  He was born in 1947, in Germany, graduated at the University of Munich. He is the Head of division in Bayerisches Landesamt für Umwelt (Bavarian Environmental Agency). Skills: expert in water analysis and assessment, water quality standards, water treatment and remediation technologies, risk assessment, protection of soil and groundwater, organisation and evaluation of monitoring and management programmes, training of personnel, workflow management in (environmental) administrations. He gained significant international experience, in September 1986, he worked in Hungary as the member of a WHO working group.

 • Riss Alarich (AT)

  He was born in 1954, in Austria. He works for the Federal Environmental Office. After his studies taken at Universities of Vienna and Salzburg he graduated as an expert on the subjects of biology, chemistry and soil studies. Main specialities: soil protection, agriculture and environment, biomonitoring, environment protection. He has obtained extensive international experience.

 • Jacques Bureau (FR)

  He was born in France in 1956. He had a BSc. in Life Sciences (Basic courses in Biological, Geological and Environmental Sciences), and an MSc. in Environmental and Technical Sciences (Aquatic and terrestrial Environment). Currently he is the Head of the risk assessment and sustainable technologies division – chronic risk branch at INERIS Company. In this position he is responsible for: the whole activities related to industrial contaminated sites, waste and landfill management, the scientific contents of risk and impact assessment studies. He has relevant international field experience.

 • Johan Gemoets (BE)

  He was born in 1960 in Belgium. He was graduated in 1983 as engineer in environmental studies. During his studies, he was dealing with hydrobiology. He gained his PhD degree in biophysical chemistry in Los Angeles. He is an expert of ecotoxicology.


Attachment/Melléklet: