Tűzvédelmi szakvizsga - Törzsanyag


 
Vissza

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet (továbbiakban: Szr.) 9. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a rendelet 1. mellékletében felsorolt foglalkozási ágakban és munkakörökben dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatása tárgyában az oktatási törzsanyag, és javasolt szakirodalom jegyzékét közzéteszem:

A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

Megjelent a Hivatalos Értesítő 2010. évi 1. számában 2010. január 6-án.

A Szr. 2. § (1) bekezdése szerint az oktatásszervező által elkészített és kiadott oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló, szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza. Amennyiben az oktatási tematikát módosítani szükséges azt a már nyilvántartásban szereplő oktatásszervezőnek nem kell megküldenie az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, viszont azt a hatóság bármikor ellenőrizheti.

Az oktatási tematika tartalma nincs meghatározva, ezért oktatási tematikának elfogadható minden olyan anyag, amely tartalmazza legalább az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az OKF által közétett törzsanyagban megadott anyagokra való hivatkozásokat.

Amennyiben az oktatásszervező tevékenységét nem a törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális oktatási tematika szerint végzi, akkor a rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti - tevékenységtől való eltiltás - szankció alkalmazható.