Pedagógusoknak - Szabályzatok - Vészhelyzet Kezelési Terv


 
Vissza

International Antiterrorist Assciation (Citizens' Corps)
Nemzetközi Terrorizmus Elleni Társadalmi Összefogás Egyesület
Vészhelyzet Kezelési Terv

Ford.: Lendvai Tamás - 2007.


A vállalatoknak, kereskedelmi egységeknek, intézményeknek, létesítményeknek, hivataloknak és az azt irányító menedzsereknek ma már számolniuk kell a veszélyhelyzetek kialakulásának lehetőségével. Minden egység legjelentősebb megmérettetése, krízishelyzetben van.

Ahhoz, hogy a vészhelyzeteket, hatékonyan kezelni lehessen, ismerni kell magának a vészhelyzeteket és azok összetevőit. A veszélyhelyzetek rendszerint váratlanul alakulnak ki, de minél korábbi ezek felismerése, annál valószínűbb a hatásos kezelésük, mivel megnő a – felesleges áldozat nélküli – megoldás lehetősége.

A Vészhelyzet kezelésének egyik alapvető feltétele a szabályozottság. Ennek három fő állomása van, amit a vészhelyzetkezelési terv fejezetenként külön taglal:
 • a megelőzés,
 • a reagálás,
 • az utó ellenőrzés, értékelés.
Mit nevezhetünk vészhelyzetnek:
Minden olyan helyzetet és szituációt, ami a napi tervszerű tevékenységtől eltérő reagálást követel az adott egység menedzsmentjétől, illetve dolgozóitól. A vészhelyzeteket három fő csoportra oszthatjuk:
 • Természeti katasztrófából adódó
 • Technológiai jellegű
 • Civilizációs eredetű
A Vészhelyzet Kezelési Terv: A Vészhelyzet Kezelési Terv nem légüres térben születik. Összeállításuknál számos már meglévő és működő dokumentumra támaszkodik, és azok felhasználásával, aktualizálásával, és egysége szerkezetbe szerkesztésével készül el az egységes vészhelyzetkezelési terv.

Minden vészhelyzetkezelési terv rendelkezik:
 • Tűzvédelmi szabályzattal,
 • Munkavédelmi szabályzattal,
 • Környezetvédelmi szabályzatokkal,
 • Szervezeti felépítéssel,
 • Képviseleti jog szabályozásával,
 • Munkaköri leírásokkal,
 • Kiürítési tervvel,
 • Intézkedési tervvel
 • Kommunikációs tervvel
 • Befogadási tervvel (ha erre kijelölt)
Ezek a szabályzatok a vészhelyzet kezelési terv kidolgozásának alapköveit képezik.

Pontosan definiálnunk kell, hogy egy adott egységnél hol kezdődik a válsághelyzet, milyen szintektől kell és érdemes tervszerű megelőzésről, reagálásról és értékelésről beszélni. Mert például Válsághelyzetnek tekinthető egy az egység további sorsát érintő vezető döntés előkészülete és a döntés meghozatala is, amire nap mint nap adódhat példa, mégsem része a Vészhelyzet Kezelési Tervnek.

A vészhelyzet Kezelési Terv elkészítésénél figyelemmel kell lennünk a helyi éghajlati viszonyokra is. Például: Magyarországon, egy vulkánkitörés esetére kidolgozott fejezetnek nincs gyakorlati haszna, tekintettel arra, hogy statisztikailag nulla az esélye egy vulkánkitörés által előidézett válsághelyzet kialakulásának.

A Válsághelyzet kezelési Terv készítésének az alábbi lépései vannak:
 • Helyzetfelmérés
 • Válsághelyzeti pontok meghatározása
 • Válsághelyzet Kezelési Terv fejezeteinek meghatározása
 • A Válsághelyzet Kezelési Terv területi határainak meghatározása
 • Válsághelyzet Kezelési Terv fejezeteinek elkészíttetése a szakértőkkel
 • A Válsághelyzet Kezelési Terv egységes szerkezetbe szerkesztése
 • A Válsághelyzet kezelésére, logisztikai rendszerének kidolgozása
 • A Válsághelyzet Kezelési Terv dokumentum mintáinak elkészítése
 • A Válsághelyzet Kezelési Terv átadása
 • Az egység alkalmazottainak és menedzsmentjének oktatása
 • A Válsághelyzet Kezelési Terv alapján egy-egy válsághelyzet lemodellezése, begyakorlása
 • A Válsághelyzet Kezelési Tervet félévenkénti aktualizálása
A Válsághelyzet Kezelési Terv összeállításának tematikája:
 • Megelőzés
 • Felkészítés egy esetlegesen kialakuló válsághelyzet elhárítására
 • Válsághelyzet kezelés
 • Válsághelyzetben a minimális tevékenységi szint meghatározása
 • Válsághelyzet lezárása, működés feltételek biztosítása
 • Értékelés
A Vészhelyzet Kezelési Terv által érintett fő területek:
 • Technológiai szabályzatok, tevékenységek szabályzatai
 • Meglévő Tűzvédelmi terv átvizsgálása, esetleg kiegészítése, a TERV-be való integrálása
 • Meglévő Munkavédelmi szabályzat átvizsgálása, esetleg kiegészítése, a TERV-be való integrálása
 • Meglévő Objektum- vagyon-, személy védelmi terv átvizsgálása, esetleg kiegészítése, a TERV-be való integrálása
 • Bombariadó terv készítése
 • Technológiai üzemzavar okozta védelmi terv készítése
 • Terrortámadás elleni védelmi terv készítése
 • Magatartási terv készítése technológiai üzemzavar bekövetkezésekor
  • Magatartási terv készítése terrorcselekmények bekövetkezésekor
  • Környezetvédelmi szabályzat kidolgozása egységenként
  • Adat-, információ, és informatikai védelmi terv készítése
  • Vészhelyzet esetén a minimális tevékenység meghatározási terv készítése
 • A tevékenységből és a tevékenység folytatásának helyéhez kapcsolódó speciális szabályok kidolgozása válsághelyzet esetére.

FORRÁS: Lendvai Tamás
Written by Administrator Wednesday, 27 June 2007
Last Updated ( Thursday, 28 June 2007 )
Az International Antiterrorist Assciation (Citizens' Corps) Nemzetközi Terrorizmus Elleni Társadalmi Összefogás Egyesület számos olyan szakértői csoporttal rendelkezik, akik kellő szakértelemmel és garanciával készít Vészhelyzetkezelési tervet