Polgári veszélyhelyzet kezelés - Aktualítások


 
Vissza

Gerjeni osztrák tulajdonú aeroszol mérőállomás beüzemelését követően megkezdődött a mérőállomás üzemszerű működésének és hivatalos átadásának előkészítése.A korai radiológiai előrejelző rendszerek által szolgáltatott gamma dózisteljesítmény mérési adatok cseréjéről és a levegő ellenőrzésére szolgáló automata radiológiai levegő monitoring mérőállomás magyarországi telepítéséről és működtetéséről szóló osztrák-magyar megállapodást május 23-án írták alá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (OKF). A Paksi Atomerőműtől 10 km-re, az uralkodó észak-nyugati szélirányban, a Tolna megyei Gerjen településen telepítésre került egy nagy tisztaságú germánium detektorral ellátott, elektromos hűtőtérrel rendelkező, nagy érzékenységű, korszerű aeroszol mérőállomás, amely különválasztja a természetes és mesterséges aktivitásokat, méri a radon koncentrációt és helyi háttérsugárzási és meteorológiai mérőrendszerrel is rendelkezik. A telepítés, az üzembe helyezés, az üzemeltetés és karbantartás több tízmilliós költségét az osztrák fél vállalta fel.

A mérőállomás telepítése és üzembe helyezése 2006. augusztusában sikeresen megtörtént és jelenleg a rendszer hivatalos átadása előtti üzemi tesztelése van folyamatban.

A mérési adatok félóránkénti ütemezéssel kerülnek szolgáltatásra az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központjában (NBIÉK) üzemeltetett - az osztrák minisztérium tulajdonát képező - számítógépes rendszerre, ahol ezeket a mérési adatokat folyamatosan figyelemmel kísérik, szükség esetén elemzik és kiértékelik. Evvel egyidejűleg ezek a mérési adatok változtatás nélkül az NBIÉK számítógépes rendszeréből kerülnek szolgáltatásra az osztrák korai riasztási központ részére. A gerjeni mérőállomáson mért adatok jelentős része a gerjeni önkormányzat részére is hozzáférhetővé van téve. Határérték túllépés, vagy technikai hiba esetén a mérőállomás azonnali adatátvitelt kezdeményez, és annak tényéről azonnali email és/vagy SMS üzenetet is küld az OKF NBIÉK központjába.

Az osztrák fél - a megkötött megállapodásnak megfelelően - az OKF Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja számára teljes hozzáférést biztosít az ausztriai aeroszol és radiológiai távmérőállomások mérési adataihoz.