Műszaki Főosztály - Katasztrófavédelmi rendszeresítési eljárás


 

A rendszeresítési eljárást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) szakirányítói főosztályai és területi szervei kezdeményezhetik a BM OKF Műszaki Főosztályához beadott kérelemben.

A rendszeresítési eljárást abban az esetben lehet elindítani, ha az alábbi dokumentumokat magyar nyelven hiánytalanul benyújtották:

  • részletes műszaki leírást a működési jellemzők számszerű adatainak megadásával;
  • a jogszabályi vagy szabványelőírásoknak való megfelelést és biztonságosságot igazoló iratokat (például: EK megfelelőségi nyilatkozat, EK típustanúsítvány, Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány stb.);
  • vizsgálati eredményeket feltüntető jegyzőkönyvet,
  • a rendszeresítendő eszköz mintadarabját, amennyiben a termék fizikai paraméterei és a jogi előírások ezt lehetővé teszik;
  • videót, fényképeket, rajzokat tartalmazó ismertetőt, ha a mintadarab nem mellékelhető;
  • használatra, karbantartásra, felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásokra is kiterjedő tájékoztatót;
  • egyéb, a rendszeresítendő technikára vonatkozó közlendőt.

Az hiányzó dokumentumok pótlására 10 munkanap áll a kérelmező rendelkezésére. Amennyiben a kérelmező nem tesz eleget a hiánypótlásra, a rendszeresítési eljárásra vonatkozó kérelme elutasításra kerül.

A próbahasználatot vagy csapatpróbát a Rendszeresítési bizottság javaslata alapján a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese engedélyezi. A tűzvédelmi technikát a BM OKF főigazgatója, a katasztrófavédelmi műszerek rendszeresítését a BM gazdasági és informatikai helyettes államtitkára hagyja jóvá. Az egyéni védőeszközök próbahasználata, csapatpróbája legalább két katasztrófavédelmi vagy tűzoltó egység bevonásával történik.

A rendszeresítési eljárás során a tűzvédelmi technikát, katasztrófavédelmi műszereket a BM OKF próbahasználatra, csapatpróbára bocsátja (max. 6+6 hónap időtartamban) az együtthasználhatósági és az alkalmazhatósági követelmények vizsgálata céljából. A rendszeresítés kizárólag eredményes próbahasználat vagy csapatpróba után engedélyezhető

A rendszeresítési eljárás illetékmentes.

A tűzvédelmi technikát, katasztrófavédelmi műszereket abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha az megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá a korábban rendszeresített eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság és az alkalmazhatóság követelményének.

A tűzvédelmi technikát, katasztrófavédelmi műszereket rendszerben tarthatóságát a BM OKF - a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri.

Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika, katasztrófavédelmi műszer szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott szakmai, biztonságossági követelményeknek, a rendszerből a rendszeresítési bizottság javaslatára, tűzvédelmi technika esetében a BM OKF főigazgatója, katasztrófavédelmi műszerek esetében a BM gazdasági és informatikai helyettes államtitkára hagyja jóvá, a rendszerből történő kivonásukat.

Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika, katasztrófavédelmi műszerek technika biztonságosságát igazoló iratát az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a tűzvédelmi technika, katasztrófavédelmi eszköz készenlétben tartását a BM OKF azonnali hatállyal felfüggeszti a rendszerből kivonja vagy a használati engedélyét visszavonja.

Ha a korábban rendszeresített tűzvédelmi technikán, katasztrófavédelmi műszerek olyan mértékű műszaki módosítás, korszerűsítés került végrehajtásra, amely alapvetően megváltoztatta paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságának lehetőségeit, a rendszeresítési eljárást ismételten le kell folytatni.