CTIF Veszélyes Anyag Bizottság


 

I. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

A Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Bizottság (CTIF) Veszélyes Anyag Bizottsága (a továbbiakban Bizottság) a veszélyes anyagok által okozott balesetek megelőzésével és az események elhárításával módszertan kidolgozásával foglalkozik. Rövid megnevezése: HAZMAT- az angol hazardous material - alapján. A bizottságot, amely jelenleg több nemzetközi szervezeten belül is képviselteti magát, 1993-ban alapították.

A Bizottság feladatai

- A mentő szervezetek alkalmazási szabályainak és munkájának összehangolásával fokozni a mentésben résztvevők biztonságát.

- A Bizottság munkájának célja a helyes beavatkozási gyakorlat meghatározása és folyamatos fejlesztése.

A bizottság feladatai kiterjednek:

  • Jogszabály előkészítés támogatása, tanácsadás, útmutatók készítése;
  • Felkészülési, tervezési és taktikai eljárások és segédletek kidolgozása;
  • Kutatás, balesetek értékelés, a rendkívüli események vizsgálata.

A Bizottságban hivatalos delegáltjaik által az alábbi országok képviseltetik magukat:

Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Németország, Görögország, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Egyesült Királyság, USA.

A Magyar Fél szakmai képviseletét a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el, ahol az Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály feladata az üléseken képviselendő hazai álláspont kidolgozása és érvényesítése.

 

A bizottság részt vesz számos nemzetközi szervezet munkájában. Ilyenek például az ADR és RID munkacsoportok, amelyek a veszélyes anyagok szállításával összefüggő európai jogszabályok előkészítését végzik. 1998-tól a CTIF tanácsadóként vesz részt az ENSZ Veszélyes anyag szállítási bizottság munkáiban.
A CTIF az egyedüli szervezet, amely az elsődleges beavatkozók érdekeit képviseli a veszélyes anyagok osztályozási és jelzet rendszerének egységesítési folyamatában. Képviselteti magát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szakértői bizottságaiban és részt vesz az OECD különböző munkacsoportjának ülésén.

II. A VESZÉLYES ANYAG BIZOTTSÁG MUNKACSOPORTJAI


A bizottság feladatainak végrehajtására munkacsoportokat hozott létre:

  • Szabályozási munkacsoport: a csoport előterjesztéseket készít az ENSZ Veszélyes Áru Szállítási Bizottságának Globál Harmonizációs és Európai Szállítási albizottsága részére.
  • Műveleti munkacsoport: a csoport a beavatkozást és elhárítást elősegítő taktikai kérdésekkel foglalkozik, beleértve az alagutakkal, mérgező gázokkal és a mentesítéssel összefüggő problémákat.
  • Értékelő, elemző munkacsoport: működésének célja, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetekből levonható tanulságok elemzése. A csoport számos baleseti adatbázist vizsgál és elemez. Célja egységes módszertan kidolgozása a baleseti kommunikáció, a baleseti elemzések, és a balesetekből levonható tapasztalatok témaköreiben.

III. A BIZOTTSÁG FELADATAI

A Bizottság tevékenységét munkacsoport üléseken keresztül végzi. Üléseit évente kétszer tartja.

A CTIF Veszélyes Anyag Bizottságának tevékenysége

Hasznos információ található még az alábbi honlapokon:

http://www.ctif.org
http://www.unece.org
http://www.ctif-hazmat.net