Szervezetünk hírei


Elismerések és tudományos fokozatok a Magyar Tudomány Ünnepén
2018. november 07. 12:37
Elismerések és tudományos fokozatok a Magyar Tudomány Ünnepén Ünnepi szenátusi üléssel indult november hatodikán a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ez alkalomból több, a katasztrófavédelem témakörében alkotó, kutató kolléga kapott elismerést, szerzett tudományos fokozatot.
A magyar tudomány eredményeinek hazai bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány Ünnepe, amely programsorozatot a Magyar Tudományos Akadémia immár tizenöt éve minden novemberben megrendez. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, az ez évi mottó: „Határtalan tudomány”. Az idei rendezvények segítséget kívánnak nyújtani egyebek mellett annak az aktuális kérdésnek a megválaszolásában, hogy milyen módon megy végbe a technológiai fejlesztések szétterülésének folyamata hazánkban és a nemzetközi környezetben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem már hatodik alkalommal vesz részt szervezett keretek között a rendezvénysorozatban. A november hatodiki rendezvényt a szenátus ünnepi ülése nyitotta, de a hónap során számos találkozót, konferenciát rendeznek, így például lesz repüléstudományi, kommunikációs, logisztikai és közigazgatási konferencia, 15-én pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon „Veszélyes tevékenységek biztonsága” címmel nemzetközi iparbiztonsági konferenciát tartanak.
 
A szenátusi ülésen elismeréseket és tudományos fokozatokat is átadtak. Professor Emeritus címet kapott prof. dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagy. Az egyetem a címmel a tábornok katonai műszaki tudományokban és a közigazgatás-tudományokban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítményét, oktató-nevelő munkáját ismerte el. Az Egyetemért Emlékérem elismerést vehette át dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. Az indoklás szerint az emlékéremmel az egyetem a többi között a tábornok Katasztrófavédelmi Intézet fejlődéséért végzett munkáját ismeri el. Habilitált doktori címet szerzett dr. Hornyacsek Júlia alezredes, habilitációs téziseinek címe: A műszaki védelmi szakfeladatok helye és szerepe a katasztrófák elleni védekezésben, a végrehajtás és a kárterület jellemzőinek összefüggései. Doktori (PhD tudományos fokozatot szerzett Antal Őrs, aki „Az árvizek és földrengések okozta katasztrófák káros hatásai elleni hatékony védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában” címmel írt értekezést. Szintén doktori tudományos fokozatot szerzett Kátai-Urbán Irina tű. őrnagy, dolgozatának címe: Ipari baleseti védelmi tervezési és lakosságvédelmi intézkedések hatékonyságának növelését szolgáló eljárások módszertani kutatása-fejlesztése. A tűzoltók beavatkozó képességét javító komplex döntéstámogató rendszer kifejlesztésének és alkalmazhatóságának vizsgálata címmel írt értekezésével pedig Noskó Zsolt c. r. őrnagy szerzett tudományos fokozatot.
 
 
Fotó: Szilágyi Dénes - NKE

Kapcsolódó képek:
Elismerések és tudományos fokozatok a Magyar Tudomány Ünnepén Elismerések és tudományos fokozatok a Magyar Tudomány Ünnepén