KEHOP 1.6.0-15-2016-00004 - Projekt bemutatása


A projekt során megvalósuló beruházások célja a katasztrófavédelem reagálóképességének javítása. A projekt célkitűzése négy olyan katasztrófavédelmi őrs megépítése, amely úgynevezett fehér folton működik majd, biztosítva az adott működési terület mentő-tűzvédelmi lefedettségét. Az őrsök létrehozásával a tűzoltók káreseményhez történő kiérkezési ideje jelentősen lerövidül, ami a beavatkozás sikerének egyik legjelentősebb eleme.

A tűzoltói tevékenység eredményességét, így az emberi élet és anyagi javak megmentését alapvetően befolyásolja a tűz keletkezése, vagy a különböző műszaki mentést igénylő események bekövetkezése és a tűzoltóegységek beavatkozásának megkezdése között eltelt idő. Annak érdekében, hogy a tűz- vagy káreset keletkezésétől a beavatkozás megkezdéséig eltelt idő minél rövidebb legyen, a korszerű riasztási rendszer folyamatos és üzembiztos működtetésére, gyors és pontos riasztásra, a tűzoltóegységek riasztása és a vonulás megkezdése közötti idő szigorú betartására, lehetőség szerinti minimalizálására, továbbá a vonulás gyors és biztonságos végrehajtására, valamint a modern, üzembiztos tűzoltói szakfelszerelések kárhelyszínen történő professzionális használatára van szükség.

A négy leendő őrs helyszíne Sásd, Letenye, Kiskunmajsa és Sopronkövesd. A projekt megvalósítása során fontos szempont a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentése vagy mérséklése. Szintén fontos célként fogalmazódik meg a magasabb szintű katasztrófavédelem, valamint a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség javítása az új katasztrófavédelmi ingatlanok megépítése révén.

A program megvalósulása, az új ingatlanok rendszerbe illesztése hozzájárul ahhoz, hogy a katasztrófavédelem magasabb szinten működjön, rövidüljön a vonulási idő, mindennek köszönhetően pedig kisebb mértékű legyen a klímaváltozás negatív hatása.

Mindezen célok a lakosság élet- és vagyonbiztonságának növelését hivatottak támogatni.

A KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosítószámú projekt támogatási összege 515 millió 308 ezer 926 forint.

Projekt azonosítóKEHOP-1.6.0-15-2016-00004
Projekt címeTűzoltóőrsök kialakítása - Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Letenye, Kiskunmajsa, Sopronkövesd
Kedvezményezett neveBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Támogatási összeg 515 308 926
Támogatási intenzitás (%)100
A projekt tervezett fizikai befejezése2019.03.31