KEHOP 1.6.0-15-2016-00010 - Projekt bemutatása


A projekt célja a klímaváltozás következtében megnövekvő műszaki mentési beavatkozások laboratóriumi támogatása, amely alkalmas az egyre szélesebb spektrumú esetek káros következményeinek csökkentésére a lakossági, illetve az épített környezet, valamint a természeti értékek biztonságának növelése érdekében.

Cél egy olyan központi vizsgáló- és kutatólaboratóriumi mérőkörnyezet és infrastruktúra fejlesztése, amely a katasztrófavédelmi szervek, elsősorban a katasztrófavédelmi mobil labor, vagyis KML-rendszer iparbiztonsági és tűzvizsgálati területének közvetlen támogatását és szakértői bázisát biztosítja. Képes továbbá a KML-hálózat mintavételi képességét fejlesztve azt a műszaki és analitikai elvárásoknak megfelelő színvonalon működtetni.

Cél továbbá, hogy a központi vizsgáló- és kutatólaboratóriumi mérőkörnyezet és infrastruktúra lehetővé tegye a KML-hálózat által gyűjtött minták vizsgálatát, azonosítását, valamint hozzáértő támogatást nyújtson a beavatkozó állománynak, a hatósági ellenőrzésben résztvevőknek, valamint a tűzvizsgálati tevékenységekhez.

A laboratórium felállításával olyan analitikai mérőeszközpark jön létre, amely képes a KML felszereltségét meghaladó anyagvizsgálati, azonosítási kérdések megválaszolására, szükséges információk szolgáltatására.

A laboratórium működésének járulékos hozadékaként a keletkező tudományos értékű kutatási eredmények egyrészről hasznosulnak a katasztrófavédelmi felsőfokú képzéseiben, másrészről pedig lehetőség nyílik a nemzetközi kapcsolatok és a kölcsönös együttműködés előmozdítására tudományos kutatási területeken.

A KEHOP-1.6.0-15-2016-00010 azonosítószámú projekt támogatási összege 370 millió forint.

Projekt azonosítóKEHOP 1.6.0-15-2016-00010
Projekt címeKözponti labor fejlesztése
Kedvezményezett neveBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Támogatási összeg 370 000 000
Támogatási intenzitás (%)100
A projekt tervezett fizikai befejezése2019.05.31.