Közbiztonsági referens


 

Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség – Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (katasztrófavédelmi törvény) és végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet 2012. január 1-jével bevezette a közbiztonsági referens intézményét. A közbiztonsági referens a megújult egységes katasztrófavédelem olyan új eleme, amely a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok ellátásában kap kiemelkedő szerepet.

A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre.

A közbiztonsági referens olyan köztisztviselői jogviszonyban álló személy, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és eredményesen elvégzi a közbiztonsági referensi tanfolyamot, amelyen vizsgabizonyítványt szerez. A referenst a polgármester jelöli ki a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken, amelynek során fontos szempont a helyismeret és a személyes kompetenciák közül a szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.

A közbiztonsági referens mindennapi munkáját a település polgármestere mellett, annak hivatalában végzi, így elhelyezéséről és a munkakörülmények, egyéb feltételek biztosításáról a polgármester gondoskodik. Működési területe a település közigazgatási területe.

A kijelöléseket követően, már 2012 januárjában sor került a közbiztonsági referensek, valamint helyetteseik gyorsított felkészítésére, majd az év során tanfolyamszerű alapképzésükre. Az ezt követően kijelölt referensek – a kijelölésüket követő – 90 napon belül szintén tanfolyamszerű alapképzésben részesülnek. A feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében évente legalább egy alkalommal továbbképzésen is részt vesznek.

A közbiztonsági referensek alapképzésének, továbbképzéseiknek valamint a szakmai irányításuk részletszabályait a vonatkozó főigazgatói utasítás tartalmazza.