Gyakran Ismételt Kérdések


 
Vissza

Milyen iskolákat kell elvégezni ahhoz, hogy bekerüljek a katasztrófavédelem csapatához?

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos hatáskörű rendvédelmi szerv, az ország valamennyi megyéjében és Budapesten található katasztrófavédelmi igazgatóság az alárendeltségébe tartozik. Amennyiben ön hivatásos szolgálati jogviszonyt kíván létesíteni a katasztrófavédelem állományában, ezt abban az esetben teheti meg, ha megfelel a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges követelményeknek. Ebben az esetben javaslom, hogy küldje meg önéletrajzát az érintett katasztrófavédelmi igazgatóságra.
 
Jelentkezési feltételek:
 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban. Hszt.) rendelkezik az alkalmazási feltételekről. Hivatásos szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerinti iskolai végzettséggel (tiszthelyettes esetén érettségi) bíró magyar állampolgárral létesíthető, akinek életvitele nem kifogásolható, és aki hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez. A hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, elfogadja egyes alkotmányos jogainak e törvény szerinti korlátozását, akinek életvitele nem kifogásolható, és aki hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
 
Az előírások értelmében a munkáltató a fent felsorolt követelményeknek való megfelelés esetén is szabadon mérlegelheti, létesít-e hivatásos szolgálati viszonyt, hiszen nincs alkalmazási kényszer.
 
Katasztrófavédelmi szerveknél történő elhelyezkedés feltételei (hivatásos állományú jogviszony létesítésére alkalmasság esetén):
 
Érettségi megléte esetén az első lépés a beosztott tűzoltóvá válás, melyhez a Tűzoltó II. részszakképesítés elvégzése szükséges. Bemeneti feltétele a középfokú állami iskolai végzettség megléte. A képzés időtartama 5 hónap, mely magában foglalja a rendvédelmi alapozó modul elsajátítását is. Érettségi vizsga megléte esetén, a magasabb beosztások betöltésének lehetőségét további képzési modulok teszik lehetővé.
 
Felsőfokú szakmai végzettség megszerzésére - valamint az első tiszti kinevezésre - másoddiplomás képzés formájában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének szakirányú BSc/MSc képzésein nyílik lehetőség. Az elismerhető felsőszintű szakmai végzettségeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet tartalmazza.
 
Előmeneteli lehetőségek:
 
A rendészeti életpálya modell alapján modul rendszerű képzés biztosítja a kiszámítható előmeneteli rendszert. Ennek érdekében folyamatos továbbképzési lehetőségek biztosítják a beosztási, rendfokozati előrejutás lehetőségét.